Spirala inflacyjna: „teoria” bardziej niż rzeczywistość

Leon Podkaminer

Przyspieszenie inflacji, zbiegające się z szybkim wzrostem płac,  sugeruje możliwość uruchomienia tzw. spirali inflacyjnej.