Stracona dekada

Bogdan Góralczyk

Płonąca Australia, a wcześniej Amazonia czy mniej nagłośnione pożary w Indonezji, Kalifornii oraz Syberii, a równocześnie brak zimy wokół nas, każą nam – wreszcie – poważniej się zastanowić nad tym, co się dzieje i dokąd zmierzamy.