Strukturalna słabość waluty tureckiej

Jacek Suder, Małgorzata Łukasik

Nasilająca się od ubiegłego roku deprecjacja liry tureckiej jest odzwierciedleniem strukturalnych problemów gospodarki krajowej wobec wyraźnego pogorszenia globalnych uwarunkowań. Zaufanie inwestorów do waluty tureckiej obniża dodatkowo ograniczanie niezależności banku centralnego.