Suwerenny pieniądz w Szwajcarii byłby błędem

VoxEU

Podjęta w Szwajcarii inicjatywa pieniądza suwerennego, która w czerwcu ma być poddana pod głosowanie, drastycznie zmieniłaby system monetarny kraju. Doprowadziłaby do strat, zmniejszyła stabilność finansową, zakłóciła politykę fiskalną i monetarną, podważając niezależność banku centralnego.