Świadczenia rodzinne obniżają podaż pracy

Katarzyna Saczuk

Świadczenia rodzinne obniżają podaż pracy od 20 do 120 tys. osób rocznie – wynika z BAEL. Błędem byłoby jednak postrzeganie całej tej liczby jako efektu 500+. To tylko jedna z wprowadzonych ostatnio zmian instytucjonalnych, które mogą obniżać aktywność zawodową.