Świat u progu pandemii głodu

Grażyna Śleszyńska

COVID-19 sparaliżował publiczne systemy opieki zdrowotnej i wstrząsnął gospodarkami na całym świecie. I może wywołać globalny kryzys głodu. Bank Światowy szacuje, że liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrośnie po raz pierwszy od lat 90. XX w.