Systemy kursowe w krajach wschodzących: perspektywa historyczna

VoxEU

Podczas gdy obecnie zdecydowana większość rozwiniętych gospodarek posiada system płynnego kursu walutowego, to w przypadku krajów rozwijających się przewagę mają reżimy kursu stałego.