Trwałość wzrostu PKB w Polsce to ewenement w skali europejskiej

Obserwator Finansowy

Każdego roku przez 13 lat obecności Polski w Unii Europejskiej polska gospodarka rozwijała się szybciej niż gospodarka całej wspólnoty. Czasie europejskiej recesji najmocniej nadgoniliśmy i skróciliśmy dystans do unijnej średniej.