Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

VoxEU

Transfery fiskalne o mniejszej wartości wypłacane większej grupie gospodarstw domowych o niskich dochodach stymulują łączną konsumpcję bardziej niż większe transfery przekazywane węższej grupie gospodarstw.