Unia Europejska nie skąpi na walkę z kryzysem

Marek Pielach

Komisja Europejska potwierdziła, że pracuje nad funduszem odbudowy gospodarczej, na który zgodziły się już Niemcy i Francja. Do 500 mld euro dotacji KE dodała jeszcze 250 mld euro pożyczek. Łącznie to 750 mld euro i pozytywne zaskoczenie.