Większa wydajność pracy zabezpieczy przyszłe emerytury

Utrzymanie długookresowego wzrostu wydajności pracy w Polsce i w innych krajach europejskich pozwoli nie tylko na wzrost płac realnych, ale również na utrzymanie obecnego wskaźnika zastąpienia w relacji emerytura/płaca.