Wodór przyszłością transportu

Piotr Stefaniak

O ile w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych postępy robią przemysł i energetyka, a nawet rolnictwo, o tyle transport drepcze w miejscu. Na horyzoncie widać jednak kolejne zmiany, a nawet jedną potencjalną rewolucję.