Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Michał Ledóchowski, Piotr Żuk

Badanie pokazało, że niestandardowa polityka pieniężna Fed jest ważnym czynnikiem wpływającym na napływ kapitału portfelowego do gospodarek wschodzących. Podobnego efektu nie zaobserwowaliśmy natomiast w przypadku niestandardowych działań realizowanych przez EBC.