Kolonializm ukształtował współczesne nierówności

VoxEU

Ogromne nierówności gospodarcze nie powstały na świecie z dnia na dzień, a nawet nie w ostatnim stuleciu. Są one zależnym od obranej drogi rezultatem wielu procesów historycznych, wśród których jednym z najważniejszych jest kolonializm europejski.