Wpływ luzowania ilościowego za granicą na małe otwarte gospodarki

Marcin Kolasa, Grzegorz Wesołowski

Banki centralne w największych gospodarkach rozwiniętych ogłosiły kolejne programy zakupów aktywów po wybuchu pandemii COVID-19. Badania wskazują, że ten instrument polityki pieniężnej miał korzystny wpływ na stosujące go gospodarki po wybuchu Globalnego Kryzysu Finansowego.