Wzrost PKB nie zawsze prowadzi do degradacji środowiska

Bank Światowy

Żyjemy w epoce postępującej globalizacji, w ramach której poszczególne kraje integrują się w wielu różnych wymiarach – ekonomicznym, politycznym, kulturowym i środowiskowym, by wymienić tylko kilka z nich.