Zachowania płatnicze w Polsce — trendy i wyzwania

Radosław Kotkowski

Płacenie za zakupione towary oraz usługi to codzienność. Literatura naukowa wskazuje cały szereg czynników, które mają wpływ na wybór instrumentu płatniczego podczas dokonywania transakcji.