Zagrożenia dla niezależności banku centralnego

VoxEU

Nawet w sytuacji większej interakcji między politykami a bankami centralnymi polityka pieniężna może być prowadzona niezależnie. Fundamentalne zmiany będą jednak miały charakter proinflacyjny, zmuszający banki do podnoszenia stóp procentowych. Spodziewamy się, że w takim konflikcie wygrają politycy.