Złoto konkurencją dla papierowych walut

Piotr Rosik

W niektórych rejonach świata widać wyraźny trend liberalizujący podejście państw do obrotu złotem. Wprowadza się zmiany w prawie powodujące, że kruszec staje się konkurencją dla papierowych walut. Prym wiodą niektóre stany USA, które idą w ślady najbardziej liberalnego pod tym względem Singapuru.