Zubożali przez pandemię

Obserwator Finansowy

O 76 mln wzrosła na świecie w pierwszym roku pandemii liczba osób, które na utrzymanie dysponują co najwyżej 1,9 dolarami USA dziennie. Koronawirus załamał trwający od ćwierć wieku pozytywny trend wyciągania świata z ekstremalnej biedy.