Zuchwała próba zbadania, co pobudza rynek fuzji i przejęć w Polsce

Dynamika zmian wartości zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce ma duży wpływ na kształtowanie poziomu aktywności na krajowym rynku fuzji i przejęć – udowadniają Przemysław Grobelny, Maciej Stradomski i Piotr Stobiecki w książce „Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce”.