Rozwiejmy mit dotyczący ustawy Glassa-Steagalla

Steven Pearlstein

Wielu komentatorów uważa, że główną przyczyną kryzysu było uchylenie ustawy Glassa-Steagalla w 1999 r., która zakazywała łączenia zwykłej działalności depozytowowo-kredytowej i bankowości inwestycyjnej. Jest jeden problem z tą hipotezą – jest całkiem nieprawdziwa.