Eryk Łon z RPP: Stabilizowanie stóp procentowych dominującą postawą w aktualnej polityce banków centralnych

Eryk Łon z RPP: Stabilizowanie stóp procentowych dominującą postawą w aktualnej polityce banków centralnych

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

„W poprzednim tygodniu 16 banków centralnych podjęło decyzję w sprawie poziomu stóp procentowych. Były to banki centralne z różnych kontynentów. W większości były to banki centralne z krajów wschodzących, aczkolwiek były wśród nich także dwa banki centralne z grupy krajów dojrzałych np. banki centralne z Islandii oraz Szwajcarii – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Polityki Pieniężnej.”

Stabilizowanie stóp procentowych dominującą postawą w aktualnej polityce banków centralnych

Radio Maryja, 29.03.2021, 9:52

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Kategoria: Badania pracowników NBP
Czy banki centralne zyskają czy stracą finansowo w dobie obecnej pandemii? Misją banku centralnego nie jest przecież zarabianie pieniędzy, tylko – jak dobrze wiadomo – stabilizowanie gospodarki i sprzyjanie jej rozwojowi, zaś jego wynik finansowy (zysk, strata) jest wypadkową tych działań.
Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Reakcja wybranych banków centralnych na COVID-19

Kategoria: Badania pracowników NBP
Reakcja polityki pieniężnej na pandemię COVID-19 była pod wieloma względami nadzwyczajna. Poniżej wskazano kilka elementów świadczących o tej wyjątkowości, przy czym przeglądem objęto gospodarki stosujące strategię celu inflacyjnego. Analizowane banki centralne jednoznacznie oceniły, że pandemia wymaga wyraźnego złagodzenia warunków monetarnych.
Reakcja wybranych banków centralnych na COVID-19