Ekologiczny alarm: powstrzymać degradację

Bogdan Góralczyk

Na globalne zagrożenia w sferze ekologii wskazują liczne raporty ośrodków naukowych. Niezbędne stają się działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w takich sferach, jak gospodarka wodna, ochrona lasów, zarządzanie urbanizacją i infrastrukturą oraz czysta żywność bez chemii i zanieczyszczeń.