Niekorzystną dla kobiet lukę płacową wyjaśnia wiele czynników

W większości gospodarek rozwiniętych, także i w Polsce, płace kobiet są średnio niższe wobec płac mężczyzn. W Polsce te różnice są relatywnie małe na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej.