Polski rynek nieruchomości ciągle w budowie

Obserwator Finansowy

Rynek nieruchomości silnie oddziałuje na gospodarkę, a przede wszystkim na sektor finansowy i sytuację makroekonomiczną kraju. Ważne są dla niego wahania cykliczne. Z drugiej strony, charakteryzuje się dość sztywną podażą, więc, gdy szybko rośnie popyt, to widzimy zjawiska rodem z sektora finansowego.