Skup obligacji korporacyjnych EBC pomógł też mniejszym firmom

Jarosław Janecki

Program skupu obligacji korporacyjnych przez Europejski Bank Centralny mógł wpłynąć na poprawę dostępności finansowania bankowego także dla małych i średnich firm, które nie miały możliwości emisji papierów dłużnych – wynika z badania analityków EBC.