Walka z otyłością sprawą wagi państwowej

Wojciech Klewiec

W Nowym Jorku została wypowiedziana nowa wojna nadwadze. Otyłość, nie tylko w USA, przybrała ogromne rozmiary i w światowej gospodarce wyrządza, według szacunków, szkody rzędu 2 bln dolarów rocznie.