Do 23,1 proc. z 53,8 proc. spadnie stopa zastąpienia w 2080 r.

02.12.2019

Stopa zastąpienia w 2080 roku spadnie do 23,1 proc. z 53,8 proc. obecnie – poinformował, Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS.

„Stopa zastąpienia spadnie z 53,8 proc. obecnie do 23,1 proc. w 2080 r. Główną przyczyną jest wydłużenie średniego dalszego trwania życia po przejściu na emeryturę, które jest uwzględniane przy wyliczaniu emerytur” – napisał.

Wojciechowski dodał, że na spadek stopy zastąpienia, poza demografią, mają wpływ też inne czynniki, takie jak: stopniowe zastępowanie „starego” systemu przez „nowy”, czy limit 30-krotności na składkę emerytalno-rentową, które ogranicza wysokość kumulowanych uprawnień na indywidualnych kontach ubezpieczonych w porównaniu do wielkości wynagrodzeń.

„Obniżenie stóp zastąpienia nie oznacza jednak obniżenia kwotowej rzeczywistej wartości świadczenia. W 2080 r. prognozowana średnia emerytura w ujęciu jej siły nabywczej, czyli zdyskontowana inflacją na obecny moment byłaby dwukrotnie wyższa niż wysokość średniej emerytury obecnie. Wynika to z faktu, że łączny efekt wzrostu wnoszonych składek z powodu wzrostu wynagrodzeń, rosnącej skali dopłat do minimalnej emerytury oraz nieujemnej waloryzacji jest silniejszy niż wpływ czynnika demograficznego. Z drugiej strony bilans znoszenia się tych czynników nie jest na tyle silny, aby przeciwdziałać spadkowi stóp zastąpienia” – napisał.

map/osz/

Artykuły powiązane