PMI w XI w usługach Niemiec, UK, strefy euro, Francji, Włoch, Hiszpanii

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 55,9 pkt. wobec 54,6 pkt. w poprzednim miesiącu – podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 56,6 pkt.

PMI composite wyniósł 55,4 pkt. wobec 54,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 55,8 pkt.

 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 52,7 pkt. wobec 52,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 53,4 pkt.

Composite wyniósł 52,2 pkt., wobec 52,0 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 52,8 pkt.

 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w listopadzie 58,5 pkt. wobec 59,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w II wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics. Wstępnie prognozowano, że indeks wyniesie 58,6 pkt.

PMI composite wyniósł 57,6 pkt. wobec 57,8 pkt. poprzednio. Szacowano 57,7 pkt.

 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 57,4 pkt. wobec 56,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 58,2 pkt.

Composite wyniósł 56,1 pkt. wobec 54,7 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 56,3 pkt.

 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Włoch, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 55,9 pkt. wobec 52,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w wyliczeniu. Analitycy szacowali 54,5 pkt.

Indeks composite wyniósł zaś 57,6 pkt. wobec 54,2 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 55,9 pkt.

 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Hiszpanii, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 59,8 pkt. wobec 56,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w wyliczeniu Markit Economics. Analitycy szacowali 58,6 pkt.Composite wyniósł 58,3 pkt. wobec szacowanych 57,5 pkt. i 56,2 pkt. miesiąc wcześniej.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

aj/ asa/ mfm/ osz


Artykuły powiązane

Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Zgodnie ze wstępnymi wynikami badania przeprowadzonego przez autora artykułu podatek bankowy wpłynął na skalę wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej, rynek pieniężny oraz oprocentowanie depozytów i kredytów. Badanie nie wykazało natomiast jednoznacznie, aby podatek istotnie zmniejszył wartość udzielonych kredytów czy rentowność banków.
Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Kategoria: Analizy
W ostatnim dziesięcioleciu wzrastała rola usług w światowym handlu. Tym bardziej spektakularny wydaje się wzrost udziału Polski w światowym eksporcie usług, co częściowo można wyjaśniać poprawą konkurencyjności pozacenowej polskiej gospodarki.
Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Słabnie rentowność sektora bankowego we Francji

Kategoria: Analizy
Francuski sektor bankowy opiera się na modelu bankowości uniwersalnej, a w jego strukturze istotną rolę odgrywa kilka wielkich grup bankowych o międzynarodowym znaczeniu.
Słabnie rentowność sektora bankowego we Francji