Lagarde: EBC będzie monitorować „skutki uboczne” polityki banku

02.12.2019

Europejski Bank Centralny będzie stale monitorować „skutki uboczne” polityki banku – powiedziała w Brukseli prezes EBC Christine Lagarde. W ocenie szefowej EBC, wzrost gospodarczy w strefie euro pozostaje słaby, jednak konsumpcja „trzyma się całkiem dobrze”. Lagarde dodała, że EBC będzie „stanowcze” w przywracaniu stabilności cen w strefie euro.

Podczas wystąpienia Lagarde podkreśliła, że głównym zdaniem banku jest utrzymanie stabilności cen i EBC będzie „stanowcze” w przywracaniu ich stabilności w strefie euro. Dodała, że EBC będzie zdeterminowany do użycia dostępnych narzędzi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Szefowa EBC oceniła, że tiering (dwustopniowy system różnicowania stopy procentowej) zapewni, iż banki będą chętne i zdolne do zapewnienia akomodacyjnych warunków finansowania gospodarki.

Lagarde powiedziała, że „wzrost gospodarczy w strefie euro pozostaje słaby, jednak konsumpcja trzyma się całkiem dobrze”.

Prezes EBC poinformowała, że przegląd strategiczny polityki banku będzie prowadzony według dwóch zasad – „poprzez analizę i otwarty umysł”, co będzie wymagać czasu i szerokich konsultacji.

Dodała, że podczas przeglądu bank będzie starał się dojść do lepszego zrozumienia tego, jak długoterminowe trendy mogą wpływać na czynniki, które EBC może kontrolować.

„Przedwczesne jest podejmowanie dyskusji na temat dokładnego zakresu, kierunku i harmonogramu naszego przeglądu, jako, że sprawa nie została jeszcze szczegółowo omówiona przez Radę Prezesów EBC” – zaznaczyła.

„Podejście akomodacyjne EBC było kluczowym czynnikiem napędzający popyt wewnętrzny w okresie ożywienia gospodarczego i takie stanowisko pozostaje w sile” – dodała.

Lagarde powiedziała, że symetryczność celu inflacyjnego będzie tematem przeglądu strategicznego polityki banku.

Prezes EBC dodała, że w gospodarce pojawiły się nowe wyzwania, takie jak demografia, nowe technologie i zmiany klimatu. Stwierdziła, że „wiedza konwencjonalna została zakwestionowana, a polityka monetarna wkroczyła na wcześniej nieznane obszary”.

Lagarde powiedziała, że EBC powinno włączyć w swoje modele aspekt zmian klimatu oraz że należy przyjrzeć się temu, jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na program QE.

Była szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde od 1 listopada rozpoczęła pracę na stanowisku prezes Europejskiego Banku Centralnego.

pat/ana/

Artykuły powiązane