MFW obniża prognozy wzrostu na świecie

20.01.2020

W 2020 r. globalny wzrost gospodarczy przyspieszy do 3,3 proc. z 2,9 proc. szacowanych w 2019 r., zaś w 2021 r. wyniesie 3,4 proc. – prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w styczniowym World Economic Outlook. W październiku MFW prognozował na 2020-2021 wzrost na poziomie odpowiednio: 3,4 proc. i 3,6 proc.

„Globalny wzrost gospodarczy, szacowany na 2,9 proc. w 2019 r., przyspieszy do 3,3 proc. w 2020 r. i do 3,4 proc. w 2021 r. W porównaniu do październikowej prognozy WEO, szacunki na 2019 r. i prognoza na 2020 r. są niższe o 0,1 pkt. proc., zaś prognoza na 2021 r. jest niższa o 0,2 pkt. proc. Do rewizji najmocniej przyczyniło się obniżenie prognoz dla wzrostu gospodarczego Indii” – napisano w raporcie.

„Przewidujemy, że wzrostowi gospodarczemu będzie towarzyszyła poprawa koniunktury w globalnym handlu (choć mniej znacząca, niż wskazywały na to październikowe prognozy), która będzie odzwierciedlać ożywienie popytu krajowego i inwestycji, oraz zanikanie napięć w sektorze motoryzacyjnych i technologicznym” – dodano.

Jako główne ryzyka dla wzrostu autorzy raportu wskazują m.in. na rosnące napięcia geopolityczne, wzrost ceł między USA i głównymi partnerami handlowymi, a także klęski spowodowane zjawiskami pogodowymi.

pat/ gor/

Artykuły powiązane