NBP: L. Kotecki jako jedyny z RPP poparł wniosek o podwyżkę stóp o 100 pb.

Ludwik Kotecki jako jedyny członek RPP poparł w maju wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 100 pb. – poinformował na stronach internetowych NBP.

Wcześniej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podano, że w maju przeciw podwyżce stóp o 75 pb. głosowali Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk, a pozostali byli za.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 5 maja o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 75 pb. do 5,25 proc.

Za podwyżką w maju o 75 pb. byli Adam Glapiński, Ireneusz Dąbrowski, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Rafał Sura i Henryk Wnorowski.

Kotecki i Litwiniuk na tym samym posiedzeniu głosowali przeciw przyjęciu sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2021.

Obaj też głosowali przeciw przyjęciu uchwały w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2021.

Z kolei tylko Kotecki głosował przeciw zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2021 r.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC