Rezygnacja Lagarde ze stanowiska szefowej MFW

16.07.2019

Christine Lagarde, która ma stanąć na czele Europejskiego Banku Centralnego (EBC), złożyła rezygnację z funkcji szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW); jej decyzja wejdzie w życie 12 września 2019 r.

Lagarde poinformowała, że dzięki tej rezygnacji kwestia jej zatwierdzenia na stanowisko szefowej EBC „będzie procesem bardziej klarownym”. Dodała też, że podjęła taką decyzję, mając na uwadze „najlepiej pojęty interes funduszu”.

Rezygnacja Lagarde pozwoli uruchomić proces wyboru jej następcy. Zgodnie z tradycją na czele Banku Światowego stoi Amerykanin, a Funduszem kieruje przedstawiciel Europy.

Kandydaturę Lagarde musi zatwierdzić Parlament Europejski i Rada Prezesów EBC. Jeśli zostanie zaaprobowana przez PE i Radę EBC, to obejmie stanowisko 31 października 2019 r.

„Financial Times” pochwalił desygnowanie Lagarde na stanowisko szefa EBC i napisał, że jest kandydatką „bardzo doświadczoną i kompetentną”, a jej najważniejszym zadaniem będzie pilnowanie dorobku jej poprzednika, Mario Draghiego, który „zwalczył rynkowe spekulacje o rozpadzie strefy euro” i przeprowadził EBC przez lata po światowym kryzysie finansowym.

fit/kar/osz/

Artykuły powiązane