Osobowości przedsiębiorcze

Badania ankietowe autorów wykazały, że przedsiębiorcy wykazują największą tolerancję ryzyka, jak również najsilniejsze poczucie własnej skuteczności oraz potrzebę osiągnięć. Te odkrycia wydają się potwierdzać tezę, że przedsiębiorcy posiadają odrębną osobowość.