Dlaczego Fed reaguje na spadki koniunktury na rynku?

NBER

Od połowy lat 90. ubiegłego wieku ujemne stopy zwrotu z akcji są skorelowane ze spadkami poziomu oczekiwań Fed w zakresie wzrostu i zapowiadają dostosowania polityki pieniężnej.