Gospodarka Rosji wobec sankcji

Olga Iwaniak

Spowolnienie inflacji i wysoka niepewność w zakresie perspektyw wzrostu rosyjskiej gospodarki wpłynęły na istotne poluzowanie polityki Banku Rosji.