Pan Tadeusz i dług rynków wschodzących

Rok 1815 raczej rzadko kojarzy się z zagadnieniami finansowymi. A jednak bitwa pod Waterloo, która dla Napoleona oznaczała koniec rządów, dla Europy i świata stanowiła początek nowych porządków. Nowa epoka nastała także na rynkach finansowych – rozkwitł międzynarodowy rynek długu rządowego.