W Islandii luka płacowa stała się przestępstwem

Z danych Eurostatu wynika, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej wynosi aż 16,7 proc. Islandia postanowiła z tym skończyć jako pierwsza w Europie. W Polsce wyrównywaniu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn sprzyja deficyt kadrowy; w dłuższej perspektywie pozytywnie zadziała też robotyzacja.