Dochód podstawowy to nie utopia

Magdalena Krukowska

Zapewnienie wszystkim obywatelom minimalnego dochodu to najlepszy sposób na walkę z problemami prekariuszy i nierównościami społecznymi. Jeśli ten model sprawdzi się w Finlandii, to jest szansa, że o jego wprowadzeniu pomyśli więcej krajów – twierdzi prof. Guy Standing, autor wydanej właśnie w Polsce „Karty prekariatu”.