Elektromobilność rozrusza gospodarkę

Magdalena Krukowska

Rozwój elektromobilności wpisuje się w strategię odchodzenia od ropy. Będzie miał też potężny, pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo – pod warunkiem, że uda się sprawnie wdrożyć sprzyjające mu rozwiązania.