Kto jest odpowiedzialny za politykę makroostrożnościową w Unii Europejskiej?

W polityce makroostrożnościowej UE wiodącą rolę pełnią banki centralne. Posiadają one albo wyłączną kompetencję w tym zakresie, albo współdzielą tę odpowiedzialność z innymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego.