Mała „strefa Schengen” na Bałkanach Zachodnich

Vedran Obućina

Podczas trójstronnego spotkania w Nowym Sadzie w październiku 2019 r. Albania, Macedonia Północna i Serbia podpisały „Deklarację o swobodnym przepływie towarów i obywateli”. Veselin Milošević, zastępca dyrektora serbskiej administracji celnej, oczekuje, że ten dokument umożliwi podróżowanie tylko z dowodem tożsamości oraz płynny przepływ usług, kapitału i pracowników.