Po 60 latach integracji Europie zabrakło spoiwa

25 marca przypada 60 rocznica podpisania tzw. traktatów rzymskich i utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Ten dzień powszechnie uznaje się za początek europejskiego bezprecedensowego procesu integracyjnego. Nastroju do fetowania raczej brak, ale wbrew pozorom nadal jest co świętować.