A co, jeśli inflacja będzie wciąż uporczywie wyższa?

VoxEU

Autorzy apelują do banków centralnych o opracowanie konkretnych planów reakcji na uporczywie wyższą inflację, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bilansowej prowadzonej w środowisku rosnących nominalnych stóp procentowych.