Białoruś: Zależność gospodarczą można wykorzystać

Aleś Alachnovič

Białoruś czerpała duże korzyści z silnych więzi gospodarczych z Rosją, co jednocześnie wstrzymywało ją przed podejmowaniem zasadniczych reform rynkowych.