Chiny w poszukiwaniu utraconej potęgi

Dariusz Rostkowski

Na naszych oczach Chiny przeistoczyły się z biednego kraju w światowe supermocarstwo. Za 30 lat PKB tego kraju, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, będzie prawdopodobnie równe PKB Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej łącznie.