Dziś i wczoraj, inflacja i stagflacja (lat 70.): podobieństwa i różnice

VoxEU

Utrzymywanie się wysokiej inflacji zwiększa ryzyko, że do jej przywrócenia do celu potrzebna będzie znacznie silniejsza reakcja banków centralnych gospodarek rozwiniętych niż się obecnie przewiduje.