Eksport dźwignią polskiej gospodarki

Obserwator Finansowy

Polska osiąga w ostatnich latach znaczącą nadwyżkę w handlu zagranicznym, sięgającą 70–80 mld zł. Relacja polskiego eksportu do PKB zwiększyła się od początków ubiegłej dekady o ponad 20 pkt. proc. do poziomu 55 proc.