Globalizacja musi włączać, a nie wykluczać

VoxEU

Choć globalizacja wydobyła miliony ludzi z nędzy, budzi dziś potężniejące sprzeciwy polityczne. Doszła do etapu, na którym korzyści zawłaszczono, koszty natomiast w większości zignorowano. Rządy muszą się zająć problemem nierówności i przywrócić prowadzącą do poprawy nastrojów wiarę w możliwość działania.